NG Waterkloofrif Gemeente – Stigting

Ons onthou – NG Waterkloofrif se stigting

NG Waterkloofrif Gemeente is gestig op 11 Junie 1984. Die kerkraad is verkies en in hul ampte bevestig. Ds. Olivier en Ds. Munnik was die eerste predikante van die gemeente. Die gemeente vier vir die eerste keer Nagmaal op 26 Augustus 1984.

Die eerste gemeente geselligheid het op 21 September 1984 plaasgevind en die pragtige bedrag van  R1 000.00 opgelewer.

Die bou van ‘n kerkgebou was volgende op die agenda en op 15 Augustus 1987 vind die sooispit funksie plaas en op 12 Februarie 1988 vind die Hoeksteenlegging deur ds. Olivier plaas waarna die gemeente gesellig ‘n worsie braai.

Op 2 Julie 1988 word die nuwe kerkgebou van die Waterkloofrif Gemeente feestelik in gebruik geneem.

NG Waterkloofrif Gemeente – Stigting Read More »