Sondag Program

Sondag program

Ons Sondag program word ingelei deur ‘n vrywillige *saambid geleentheid vir almal wat ‘n behoefte daaraan het. Ons bid vir alles en almal rakende ons gemeente, ons stad, ons land, vir die persoon of saak wat op jou hart druk.

Kom beleef hoe die Gees van God met jou, in jou en deur jou werk

08:35 – Kom ons bid saam*
08:45 – Erediensreëlings: Konsistorie
09:00 – Erediens: Ds Nicole Hamman-Forrest
09:10 – Bybelbuddies** (kinderkerk en junior kategese)
09:10 – Tienergroep*** (senior kategese)
10:00 – Gemeente kuier (tee/koffie)
12:00 (of soos anders gereël) – Multi-taal lofprysing en aanbiddingsdienste / Multi-language praise and worship services (English, Sotho and Zulu)

*Almal wat ‘n behoefte het om saam te kom bid is welkom. Selfs tydens skoolvakansies en langnaweke kan daar informeel bymekaar gekom word om te bid. Ons bid vir alles en almal rakende ons gemeente, ons stad, ons land, vir die persoon of saak wat op jou hart druk.
**Bybelbuddies, voorskoolse en laerskoolkinders (tot gr 6), gaan saam met ouers na die erediens, en ná ongeveer 10 min kry hulle kans om na die voorportaal te gaan, na hul eie byeenkoms. Bybelbuddies verwys na die junior kategese. Gesluit tydens skoolvakansies en langnaweke.
***Tienergroep, (gr 7 tot 11), kom na die voorsang in die voorportaal bymekaar. Gesluit tydens skoolvakansies en langnaweke.

NG Kerk Waterkloofrif, Aanbidding
NG Kerk Waterkloofrif – Aanbidding

Die Belydenisklas kom Woensdae om 17:30 bymekaar.

Indien jy meer wil weet oor ons, blaai deur ons webtuiste en/of kontak ons gerus.

Sondag Program Read More »