Advent – die begin van 2023 Kerkjaar

Die 2023 Liturgiese jaar begin op 27 November 2022 en strek tot 2 Desember 2023.

Die 2024 Liturgiese jaar begin op 3 Desember 2023.
(Lees meer hieroor in ons Liturgiese jaar nuusblad/blog.)

Advent kondig die begin van ‘n nuwe kerkjaar aan. Dit is nie net ‘n voorbereidingstyd op Christus se eerste koms nie, maar ook op die tweede. Advent is die tyd waartydens ons onsself opnuut inleef in die wonder van die menswording van Christus. Ons berei ons opnuut voor om die Verlosser in ons lewens te verwelkom. 

Dis ‘n tydperk van herinnering en verwagting, vreugde en afwagting.

Daar is vier Adventsondae voor Kersfees, waartydens ons vanuit verskillende perspektiewe met verwagting op die koms van Christus voorberei. Advent strek dus gewoonlik oor so bietjie meer as vier weke. Een van die sterk visuele hulpmiddels in dié tyd is die sogenaamde Adventskrans. Dit bestaan meesal uit vier kerse en ‘n groter wit Christus-kers in die middel. Die gebruik om gewoonlik elke Sondag ‘n kers aan te steek, terwyl die vorige kerse wat aangesteek is bly brand met die aansteek van ‘n volgende kers. So brand al vier kerse tydens die vierde Sondag, terwyl die groot wit Christus-kers in die middel op Kersdag aangesteek word.

Die Adventskrans is ‘n sirkelvormige krans met immergroen takke en blare wat die ewigheid voorstel. Op die krans word tipies vier of vyf kerse gerangskik. Vier Sondae voor Kersfees begin die seisoen van Advent en word elke week een kers op die krans aangesteek. Elke kers verteenwoordig ‘n aspek van die geestelike voorbereiding op die koms van die Here Jesus Christus.

VIER SONDAG ADVENT KERSE:
1 – HOOP
2 – GELOOF OF LIEFDE
3 – VREUGDE
4 – VREDE

VYFDE KERS – KERSDAG:
KERSFEES – LIG

NGKerk Waterkloofrif Advent

Terwyl ons die dae aftel na Kersdag, bid ons dat U ons voortdurend sal herinner om eer te betoon aan die grootste geskenk wat ons nog ooit ontvang het –
die geboorte van Jesus Christus. 

Advent – die begin van 2023 Kerkjaar Read More »