NGK Waterkloofrif, NG Waterkloofrif, Liturgiese Jaar, Kerklike Jaar, Kerkjaar, Koninkrykstyd

Die Liturgiese Jaar – uitgebeeld

Die Kerk kalender het twee vaste punte. Die geboorte van die Jesus Christus (Kersfees), altyd op die 25ste Desember, en Paasfees. Die Kerkjaar begin met Advent.

Advent het altyd 4 Sondae, maar dit kan 3 of 4 weke wees. Die Adventsondag word bereken deur die vier Sondae voor 25 Desember te vind, selfs al is een van daardie Sondae Oukersaand.

Twaalf dae na Kersfees (25 Desember) is Epifanie (6 Januarie). Dit dui op die tyd tussen die geboorte van Jesus Christus en die koms van die drie wyse manne. Die Sondag naaste aan 6 Januarie kan as Epifanie-Sondag gevier word. Epifanie-Sondae word dan getel tot die Sondag voor Aswoensdag.

Lydenstyd het altyd 46 dae. 40 dae as die Sondae nie getel word nie. (wat ‘n Feesdag in Lydenstyd is). Dit word altyd bereken vanaf Paasfees.

In 325CE het die Raad van Nicea vasgestel dat Paasfees gehou sou word op die eerste Sondag nadat die eerste volmaan op of na die lente-ewening plaasgevind het. Paasfees kan so vroeg as 21 Maart of so laat as 10 Mei wees.

Paasfees bepaal hierdie datums:

Aswoensdag (47 dae voor Paasfees)

Hemelvaartdag (10 dae voor Pinkster Sondag)

Palmsondag (1 week voor Paassondag)

Pinkster of Pinkster Sondag (7 weke na Paassondag)

Die Paastyd het altyd sewe Sondae, plus Pinkster.

Pinksterdag eindig die vyftig dae seisoen van Paasfees (dit is wat die Griekse woord “Pinkster” beteken!) Dit begin nie ‘n “Pinkstertyd/seisoen” nie.

Daarna volg Koninkrykstyd. Die tydperk na Pinkster en voor Advent. Die eerste Sondag na Pinkstersondag staan bekend as Drie-eenheidsondag.

Koninkrykstyd is die tyd waarin op die werk van die kerk gefokus word. Die tydperk vloei voort uit Pinkster met die klem wat val op die verskillende maniere wat die Gees die kerk bemagtig om die koninkryk van God in die wêreld sigbaar te maak.

Daar word op verskillende aspekte van die werk van die kerk gefokus: barmhartigheid, evangelisasie, gemeenskapsontwikkeling en dienswerk.

Groen is die kleur wat gebruik word tydens Koninkrykstyd. Dit simboliseer groei en ontwikkeling en dui op die groei en uitbreiding van die Koninkryk.

Scroll to Top