Hier “Gons” ons!

Ons Gemeente het ‘n besondere omgee hart vir ons senior lidmate en waar moontlik, wil ons ook deel wees van hulle lief en leed.

Die “Gonsers” groep bestaan uit senior lidmate (mans en dames) van NG Kerk Waterkloofrif wat gereeld bymekaar kom by die kerk. Hier kuier hulle heerlik saam en neem aan georganiseerde aktiwiteite deel. Kom skakel in!

NGKerk Waterkloofrif senior lidmaat byeenkomste
NG Kerk Waterkloofrif – Gonsers

Daar word deurgaans gefokus op die fisiese en geestelike versorging van ons senior lidmate.

“Wie ons is, word bepaal deur Wie s’n ons is!”

Die aktiwiteite sluit onder andere in:

• Lofprysing!
• Geestelike gesprekvoering rondom kwessies wat pla.
• Uitstappies, speletjies en koffie/tee/storie oggende, vorm deel van ons jaarprogram.
• Spesiale byeenkomste: Paasfees en Kersfees.
• Byeenkomste steun sterk op ‘n stelsel van georganiseerde byeenkomste, soos byvoorbeeld die Gebed vriende wat voorbidding vir mekaar en ander doen.
• Alle gemeentelede is welkom om by hierdie besonderse groep mans en dames in te skakel.

Scroll to Top