Gebed vir ons kinders se skooljaar

Skooljaar – 2023

NGKerk_Waterkloofrig jeugbediening 2023 Skooljaar
NG Kerk Waterkloofrif – Skooljaar

Die 2023 skooljaar begin weer op 11 Januarie. Ons bid vir ons leerders en in die besonder die nuwe leerdertjies wat vir die eerste keer skool toe gaan, all ouers en onderwysers. Mag God julle beskerm en ryklik seën.

Gebed vir ons kinders se skooljaar

Dankie Here vir die vooruitsig van ‘n nuwe jaar, geleenthede en uitdagings vir ons kinders.
Dankie dat ek kan rustig wees, wetende dat al kan nie elke oomblik by die skool by my kosbare kinders wees nie, is U steeds met hulle.
Ek bid dat U in hierdie jaar u guns op my kinders sal uitstort in alles wat hulle aanpak.
Gee asseblief vir hulle wysheid, insig, goeie oordeel en u onderskeiding in elke saak waaroor hulle moet beslis – al is dit in die kleinste ou dingetjies.

Stuur vir hulle maats met ‘n vaste koers wie se tree saam met hulle in u voetstappe gerig is.
Dankie dat ons kan verklaar dat geen wapen wat teen ons kinders gerig is tot uiting kan kom nie – in die Naam van Jesus.
Dankie dat U u engele opdrag gee aangaande ons kinders se veiligheid en beskerming.

Vader, ek bid dat my kind met die baie talente altyd sal onthou dat elke goeie gawe van U af kom en dat hulle U naam sal eer met die uitlewing van hierdie gawes op die skoolgrond.

Vir my kind wat soms sukkel, bid ek dat U self vir hulle sal vrede gee – wetende dat U nie die mens meet soos wat ‘n skoolsisteem kinders meet nie – U meet hulle volgens die hart. Gee daarom vir hierdie kind van my ‘n hart so na aan U – ‘n leeu hart wat spreek van die erfenis van die Leeu van Juda.

Maak my ouerhart rustig en gee vir my Goddelike wysheid – hoe om te praat, te vat, te luister en stil te wees as dit nodig is. Wys aan my die onsienlike en onuitgesproke behoeftes van my kind – sodat ek as ouer in hierdie jaar akkuraat mag liefhê, bemoedig en opvoed.

Ek bid al hierdie dinge in die Naam van Jesus – in geloof dat die Een wat ore gemaak het, my elke woord hoor.

Amen

Saamgestel deur Gretha Wiid
NG Kerk Waterkloofrif – 2023 Skooljaar
Scroll to Top