NGK Waterkloofrif 1984-2024. 40 Jaar se Genade

NG Kerk Waterkloofrif

1984 – 2024
40 Jaar se Genade

Aan God die dank vir Sy onbeskryflike gawe!

2 Korintiërs 9:15 (AFR 20)

Al is daar biljoene mense op aarde, die Here sien jou raak. Jou behoeftes, jou nood en ook jou geluk! Jy is ontsettend kosbaar vir Hom daarom wil Hy ‘n pad met jou loop. In ons gemeente raak jy nie weg nie. Elkeen is belangrik en elkeen word raakgesien.

By NG Kerk Waterkloofrif kom ons as gelowige Christene saam om die drie-enige God (Vader, Seun en Heilige Gees) te aanbid, loof en te prys.

Dit maak ons baie gelukkig om besoekers en nuwe lede by ons te verwelkom.
Kom kuier by ons, word deel van ons geloofsfamilie. Indien jy meer wil weet oor wie ons is, blaai deur ons webtuiste en/of kontak ons gerus.

Sluit by ons Geloofsfamilie aan

Laai die vorm af, voltooi en handig in…raak betrokke!

Voltooide vorms kan soos volg ingedien word:
~ Plaas die voltooide vorm voor of na die Sondag erediens in die voorportaal kluis
~ Stuur die voltooide vorm per e-pos na wkrif.ngk@gmail.com of
~ Kom handig die vorm persoonlik in by die kerkkantoor.


Raak betrokke!

Kom beleef hoe die Gees van God met jou, in jou en deur jou werk

Sondag program

Tye

08:35 – Kom ons bid saam*
08:45 – Erediensreëlings: Konsistorie
09:00 – Erediens: Ds Nicole Hamman-Forrest
09:10 – Bybelbuddies** (kinderkerk en junior kategese)
09:10 – Tienergroep*** (senior kategese)
10:00 – Gemeente kuier (tee/koffie)
12:00 – Multi-taal lofprysing en aanbiddingsdienste / Multi-language praise and worship services (English, Sotho and Zulu)

*Almal wat ‘n behoefte het om saam te kom bid is welkom. Selfs tydens skoolvakansies en langnaweke kan daar informeel bymekaar gekom word om te bid. Ons bid vir alles en almal rakende ons gemeente, ons stad, ons land, vir die persoon of saak wat op jou hart druk.
**Bybelbuddies, voorskoolse en laerskoolkinders (tot gr 6), gaan saam met ouers na die erediens, en ná ongeveer 10 min kry hulle kans om na die voorportaal te gaan, na hul eie byeenkoms. Bybelbuddies verwys na die junior kategese. Gesluit tydens skoolvakansies en langnaweke.
***Tienergroep, (gr 7 tot 11), kom na die voorsang in die voorportaal bymekaar. Gesluit tydens skoolvakansies en langnaweke.
Indien jy meer wil weet oor ons, blaai deur ons webtuiste en/of kontak ons gerus.

NB: Belydenisklas kom op Woensdae om 17:30 bymekaar.


Weeklikse aktiwiteite

Raak betrokke by ons aktiwiteite, hou ons kalender, nuusbrief, afkondigings en sosiale media dop. Hier by ons is iets vir almal!

Dag en Tyd

Woensdag, 09:00 – Bybelstudie
Woensdag, 17:30 – Belydenisklas
Donderdag, 18:30 – Sanggroep


Jaarlikse aktiwiteite

NG Kerk Waterkloofrif Kalender – 2024


Vinnige Kalenders

Verlede – Hede- Toekoms


Nuus / Blog

Deel asseblief inligting en nuus vanaf ons webtuiste met mede gemeentelede, familie en vriende.

Vir nog meer nuusbrokkies!


Scroll to Top